با ایمن تیــار هیچ شانسی برای حریق وجود ندارد
اسپری نازل - Water Spray Nozzle
اسپری نازل - Water Spray Nozzle
مدل: Full Cone Spray Nozzle , Flat Cone Spray Nozzle
شیر سیلابی - Deluge Valve
شیر سیلابی - Deluge Valve
مدل: TR-DV3 (3") , TR-DV4 (4"), TR-DV6 (6"), TR-DV8 (8")